• thumb Door de stortregens op zondagmiddag en de extreem koude temperaturen gedurende de laatste drie festivaldagen heeft het Zomerparkfeest de afgelopen editie meer dan 20.000 bezoekers minder getrokken dan verwacht. Bovendien is er door de bezoekers vanwege de kou veel minder gedronken dan normaal. Dit heeft geresulteerd in een flink tekort op de begroting. Dit tekort wordt nu geschat op 150.000 euro, maar definitieve cijfers zijn er nog niet. Zoals het er nu naar uitziet heeft dit geen consequenties voor betalingen aan leveranciers en artiesten, maar het tekort vormt wel een probleem. De continuïteit van het festival is in gevaar.

    De omzet is dit jaar extreem achtergebleven. De oorzaak hiervan is overmacht; alles is te begroten, behalve het weer. Het Zomerparkfeest heeft een post onvoorziene uitgaven die ook gebruikt wordt om mindere weersomstandigheden (en extra maatregelen die hiervoor eventueel nodig zijn) op te vangen, maar die post kan onmogelijk voorzien in een dergelijk tekort. Dusdanig slechte weersomstandigheden kun je niet meenemen in je begroting. Het weer is in feite de levensader van het festival en daarmee een altijd onvoorspelbaar risico.

    Het Zomerparkfeest is een gratis festival dat kwaliteit en diversiteit voorop heeft staan. Het festival heeft een strakke maar zeer reële begroting. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met onvoorziene uitgaven en dat er sowieso reserves in onze begroting zijn opgenomen. Zoals ieder festival heeft het Zomerparkfeest kosten in de aanloop. Artiesten willen vooruitbetaald worden, net als sommige leveranciers. Ook commissies maken kosten om het festival te organiseren. Die kosten worden altijd betaald met de reserves die we een jaar eerder hebben opgebouwd. Er is met andere woorden ieder jaar een potje waaruit kosten betaald worden om het festival op de rit te zetten. De rest van de begroting wordt sluitend gemaakt met inkomsten uit sponsoring en de omzet die wordt gegenereerd tijdens het Zomerparkfeest.

    Het duurt nog zeker een maand voordat duidelijk is hoe groot het exacte tekort op de begroting is. Dit leidt zoals we dat op dit moment kunnen overzien niet tot betalingsproblemen voor leveranciers of artiesten, wel heeft het gevolgen voor het Zomerparkfeest van komend jaar. Er is namelijk geen nieuw potje om iets op touw te zetten. Als er nu niets gebeurt, kan de continuïteit van het festival niet gewaarborgd worden.

    De goodwill en steun vanuit de stad Venlo en omstreken is groot. Bij burgers, bedrijven en instellingen. Dat hebben vele mailtjes, telefoontjes en berichten op sociale netwerksites inmiddels ook al duidelijk gemaakt. Vanuit diverse kanalen wordt hulp aangeboden. Dat is voor de organisatie een enorme steun. Het bestuur van het Zomerparkfeest is er dan ook van overtuigd dat er met alle inzet van buitenaf, zeker een 35e editie zal worden georganiseerd.