• thumb Festival sluit 2010 zonder schulden af.

    De omzet van het Zomerparkfeest was afgelopen jaar door het slechte weer ongeveer 100.000 euro minder dan begroot. Opgebouwde reserves van voorgaande jaren en bezuinigingen op de begroting van 2010 (die tot grotere reserves hadden moeten leiden) hebben een verlies echter voorkomen. Het Zomerparkfeest heeft aan al zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het banksaldo van het festival staat nu nagenoeg op nul; de reserves van het festival zijn op.


    Het belangrijkste gevolg van de financiële situatie is dat de opstart van het volgende Zomerparkfeest niet meer uit eigen middelen gefinancierd kan worden. De begroting voor komend jaar zal op alle onderdelen sterk moeten worden herzien. Het festival gaat bezuinigen op de interne onkosten, de infrastructuur maar helaas ook op het programma. Hierbij zal de organisatie zich voor de volle 100% inzetten om voor de 35e keer een hoogstaand gratis cultureel festival neer te zetten. Een festival voor een zo breed mogelijk publiek met een vernieuwend en breed programma. Dit zijn kernwaarden van het festival die overeind moeten worden gehouden, juist nu. Het Zomerparkfeest is een festival dat voor Venlo en omgeving van groot cultureel belang is.

    Het komende jaar moet alle creativiteit binnen de organisatie worden aangewend om geld te besparen, inkomsten vroeger op de rekening te krijgen en om meer inkomsten te genereren. Voor dit laatste wordt onder meer gedacht aan een grote publieksactie volgend jaar waarin de Vriend centraal staat. Het Zomerparkfeest ziet het werven van meer Vrienden als een middel om continuïteit te garanderen. Vriend worden kan ook nu al via de website van het festival. Het is een financiële impuls maar ook een manier waarop Venlonaren hun betrokkenheid kunnen tonen. Ook wordt er ingezet op het binnenhalen van meer (provinciale) subsidies. Het traject hiervoor was overigens al ingezet voor deze verregende editie. Dit alles moet er voor zorgen dat er de komende jaren nieuwe reserves opgebouwd worden om een tegenslag van deze orde op te kunnen vangen en het voortbestaan van het Zomerparkfeest te garanderen.

    Het bestuur trekt tegelijkertijd de conclusie dat de reserves van het festival slechts toereikend waren voor een editie met extreem slecht weer. De eerder opgebouwde reserves waren te laag om op reguliere voet verder te kunnen gaan. Juist omdat het weer een onvoorspelbare, maar cruciale factor is voor de opbrengsten van een buitenfestival zijn het afgelopen jaar wel maatregelen genomen met als doel de reserves van het Zomerparkfeest te vergroten. Een conservatieve begroting en bezuinigingen hadden moeten resulteren in een extra financiële buffer. Dat is door het extreem slechte weer echter niet gelukt. Wel heeft dit beleid uiteindelijk een nettoverlies voorkomen.